Onkologia dla studenta

Czasopisma

 • "Nowotwory" - dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
 • "Współczesna Onkologia" - dwumiesięcznik naukowy skierowany do specjalistów onkologów, chirurgów onkologicznych, hematologów i radiologów.
 • "Onkologia po Dyplomie" - dwumiesięcznik skierowany do lekarzy onkologów, zawiera prace przeglądowe i poglądowe uznanych autorytetów w dziedzinie onkologii i nauk pokrewnych. Pismo prezentuje najnowszą wiedzę dotyczącą diagnostyki, leczenia i prewencji chorób nowotworowych.
 • "Onkologia w praktyce klinicznej" - dwumiesięcznikiem skierowany do specjalistów onkologii klinicznej, radioterapii i hematologii oraz lekarzy specjalizujących się w tych dziedzinach. W każdym numerze publikowane są prace poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, informacje o zjazdach i kongresach oraz listy do redakcji.

Towarzystwa naukowe

 • Polska Unia Onkologii - polska pozarządowa organizacja pożytku publicznego, podejmuje działania wspierające zwalczanie chorób nowotworowych, zrzesza lekarzy onkologów, organizuje kursy specjalizacyjne, warsztaty i konferencje
 • Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej - prowadzi prace nad postępem onkologii klinicznej w Polsce, reprezentuje interesy lekarzy pracujących w tej dziedzinie, szerzy zdobycze nauki i techniki wśród onkologów i współpracujących z nimi lekarzy, organizuje między innymi zjazdy naukowe, kursy i wykłady dla swych członków oraz lekarzy innych specjalności, współpracując z innymi towarzystwami i instytucjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i samorządami w kraju i zagranicą
 • Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne - funkcjonuje od od 1993 roku, zrzesza wszystkich tych, którzy z racji wykonywanego zawodu spotykają się z chorymi onkologicznie. Organizuje szkolenia i konferencje, na których wymieniane są doświadczenia. Prowadzi działalność edukacyjną wśród lekarzy, pielęgniarek, pacjentów i ich rodzin. Pozyskuje wolontariuszy, wśród których są osoby, które same doświadczyły choroby nowotworowej. 

Psychoonkologia

 • przydatne linki:
  www.ptpo.org.pl Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne (PTPO)
  www.ipos-society.org International Psycho-Oncology Society (IPOS)
  www.puo.pl Polska Unia Unkologii
 • Czasopisma
  "Psychoonkologia" - oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, poświęcone zagadnieniom psychologicznym związanym z chorobami nowotworowymi. Misją pisma jest edukacja w zakresie psychoonkologii, popularyzacja zagadnień związanych z psychoonkologią wśród lekarzy i opiekunów pracujących z pacjentami chorymi na nowotwory. Artykuły publikowane w Psychoonkologii to przede wszystkim prace poglądowe, mające charakter edukacyjny. Pismo zamieszcza również prace oryginalne oraz przedruki najbardziej wartościowych artykułów z pism zagranicznych poświęconych tej tematyce. W piśmie publikowane będą aktualności związane z działalnością Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz sprawozdania z najważniejszych wydarzeń związanych z tą dziedziną nauki.
  "Medycyna Paliatywna" - kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
  "Psycho-Oncology"
 • Metoda Simontona
  Amazonki województwo pomorskie
  Psychoonkologia.info.pl - portal dla chorych i dla lekarzy

Po studiach

 • radioterapia onkologiczna - program specjalizacji (dostępny na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego)

 • onkologia kliniczna - program specjalizacji (dostępny na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego)