Prof. Jacek Jassem o Klinice

prof. Jacek Jassem - Kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii

Klinika prowadzi leczenie chorych na nowotwory złośliwe przy użyciu promieniowania jonizującego oraz leków przeciwnowotworowych. Należy do grupy ośrodków referencyjnych w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Polsce.
W skład kliniki wchodzą dwa oddziały szpitalne i dzienny oddział chemioterapii (łącznie 61 łóżek), pracownia brachyterapii, pracownia teleradioterapii, poradnia onkologiczna oraz od 2005 roku pracownia tomokomputerowa. W ciągu roku otrzymuje tutaj leczenie ponad 5 tysięcy chorych, w tym większość w trybie ambulatoryjnym. Klinika posiada 40-rzędowy tomograf komputerowy i świadczy również usługi diagnostyczne w tej dziedzinie w liczbie około 2500 badań rocznie.

Obecnie Klinika dysponuje trzema aparatami megawoltowymi najnowszej generacji wraz z dodatkowymi urządzeniami umożliwiającymi precyzyjny dobór kształtu wiązki promieniowania, komputerowymi systemami planowania leczenia, dwoma symulatorami, a także zintegrowanym systemem zarządzania radioterapią. Nowoczesna aparatura wraz z towarzyszącymi urządzeniami stwarzają nową jakość leczenia nowotworów w północnej Polsce.
W Klinice pracuje 17 specjalistów w dziedzinie radioterapii onkologicznej oraz 7 specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej. Kierownikiem zespołu jest specjalista z tytułem naukowym profesora, 12 osób ma stopień doktora medycyny, 3 osoby obroniły rozprawy habilitacyjne. Większość pracowników odbyła przeszkolenie w renomowanych, zagranicznych ośrodkach onkologicznych, co pozwala zespołowi na pełne wykorzystanie posiadanej aparatury.

Realizowane przez Klinikę badania naukowe dotyczą nowych metod radioterapii i chemioterapii nowotworów oraz onkologii molekularnej. Doniesienia pracowników Kliniki publikowane są w najbardziej prestiżowych czasopismach medycznych o światowym zasięgu. Klinika posiada własne Centrum Badań Klinicznych zatrudniające 6 osób. Mieści się tu także Data Center Grupy Onkologicznej Krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEEOG). Klinika od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w rankingu osiągnięć naukowych jednostek Uniwersytetu Medycznego.

Klinika prowadzi szkolenie przeddyplomowe studentów medycyny z Polski i zagranicy, pielęgniarstwa, położnictwa, elektroradiologii, fizjoterapii i fizyki medycznej. Wielu lekarzy odbywa tu staże podyplomowe organizowane są liczne kursy szkoleniowe, konferencje naukowe i sympozja o zasięgu krajowym i zagranicznym.

Potwierdzeniem kwalifikacji pracowników oraz wysokiej jakości leczenia jest uzyskanie przez Klinikę w marcu 2004 roku certyfikatu jakości zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2000 w zakresie radioterapii i chemioterapii. Jest to pierwsza jednostka Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, która uzyskała tę normę jakościową. Klinika jest członkiem prestiżowej Europejskiej Organizacji Instytutów Onkologicznych (OECI) oraz posiada status afiliowanego ośrodka Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem (EORTC).