Poradnia Nowotworów Piersi

Poradnia świadczy usługi w zakresie:

 • porady i konsultacje specjalistyczne dla chorych na raka piersi i z podejrzeniem raka piersi w zakresie chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej
 • kwalifikowanie i kierowanie chorych do leczenia specjalistycznego: chirurgii, chemioterapii, radioterapii, hormonoterapii i leczenia wspomagającego
 • wykonywanie albo zlecanie wykonania badań diagnostycznych
 • wystawianie skierowań na inne konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, uzdrowiskowe i rehabilitację
 • zlecenie i ordynowanie leków i materiałów medycznych, wydawanie niezbędnych zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • wydawanie niezbędnych orzeczeń o stanie zdrowia w zakresie przewidzianym w ustawie
 • prowadzenie badań kontrolnych po przebytym leczeniu onkologicznym
 • edukacja medyczna i promocja zachowań prozdrowotnych.

Poradnia jest komórką organizacyjną utworzoną wspólnie przez Klinikę Onkologii i Radioterapii i Klinikę Chirurgii Onkologicznej. Zajmuje się udzielaniem porad chorym skierowanym przez lekarzy rodzinnych lub z innych poradni specjalistycznych oraz oddziałów szpitalnych. Przyjęcie nie wymaga skierowania lekarskiego. W poradni odbywają się także wizyty kontrolne po przebytym leczeniu w Klinice Onkologii i Radioterapii.

Wykaz jednostek chorobowych leczonych w poradni:

 • C50 - nowotwory złośliwe piersi

Tel. rejestracja: +48 58 727 0505
Lokalizacja: budynek CMI (ul. Smoluchowskiego 17), III piętro


Lekarze

 • dr hab. med. Marzena Wełnicka-Jaskiewicz, prof. nadzw. GUMed
 • dr med. Elżbieta Senkus-Konefka
 • dr med. Jarosław Skokowski (Klinika Chirurgii Onkologicznej UCK)

Pielęgniarka

 • mgr Ewa Szachta

Pracownik ds. Administracyjnych i Koordynator Pakietu Onkologicznego w Poradni

 • Marta Jędrzejczyk