Liga Walki z Rakiem
czwartek, 17 listopada 2016 10:02

Z inicjatywy Pana Profesora Jacka Jassema, Kierownika Kliniki Onkologii i Radioterapii, powstała Polska Liga Walki z Rakiem. Jej celem jest "kreowanie energii społecznej oraz inicjowanie i wzmacnianie różnych inicjatyw w celu obniżenia ryzyka zachorowania
i zwiększenia szans na wyleczenie i godne życie osób dotkniętych chorobą nowotworową. Czerpiąc z energii społecznej i wiedzy ekspertów, chcemy uczynić walkę z rakiem priorytetem polityki zdrowotnej w Polsce."

Więcej informacji dotyczącej Polskiej Ligi Walki z Rakiem można znaleźć korzystając z poniższego linka:

http://www.ligawalkizrakiem.pl/