Pracownia Fizyki Medycznej

Pracownia Teleradioterapii jest jednostką Kliniki Onkologii i Radioterapii zlokalizowaną w budynku 6 Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.  Rocznie przyjmuje 1100 chorych, którzy poddawani są radioterapii w trybie ambulatoryjnym.
Lokalizacja:  budynek nr 6, I piętro

tel. +48 58 349 2281Fizycy medyczni

  • mgr Renata Nowak
  • mgr inż. Piotr Szewczyk
  • mgr Magdalena Narkowicz
  • dr inż. Joanna Kamińska
  • mgr Anita Prawdzik-Dampc
  • mgr Monika Damięcka
  • mgr inż. Jarosław Leszczyński
  • mgr Joanna Lipniewicz