Tomografia komputerowa


Ze względu na brak kontraktu z NFZ realizujemy wyłącznie badania odpłatne (cennik).


Wyznaczenie terminu badania TK odbywa się osobiście:

 • należy zgłosić się do Pracowni Wirtualnej Symulacji i Diagnostyki Tomokomputerowej, Kliniki Onkologii i Radioterapii, budynek 6, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk (patrz LOKALIZACJA), dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 349 2250 lub 58 349 2255;
 • należy przynieść z sobą druk skierowania wystawionego przez lekarza specjalistę lub lekarza POZ 

Przygotowanie do badania:

 • Badanie wykonuje się na podstawie skierowania
 • Zazwyczaj badanie TK związane jest z koniecznością dożylnego podania środka kontrastującego, dlatego pacjent powinien zgłosić się do badania na czczo lub pozostawać 5 godzin przed badaniem bez spożywania pokarmu i 3 godziny przed badaniem bez spożywania płynów;
 • Pacjent powinien zażyć zalecane leki, jak dotychczas;
 • Przychodząc na badanie pacjent powinien przynieść ze sobą wyniki i zdjęcia z poprzednich badań TK/MR oraz wyniki i zdjęcia z innych badań (USG, zdjęcia rentgenowskie);
 • W przypadku badania na obszar miednicy i jamy brzusznej chory powinien przynieść z sobą 1,5 litra niegazowanej wody mineralnej oraz powinien zgłosić się 1,5 godziny wcześniej, niż wyznaczone badanie; woda niezbędna jest do sporządzenia roztworu zawierającego jodowy środek cieniujący; wykonany roztwór należy wypić małymi łykami zgodnie z instrukcją pielęgniarki.
 • Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania tomografii komputerowej jest ciąża lub jej podejrzenie. Pacjentki będące w ciąży powinny zawsze o tym powiadomić radiologa.
 • W przypadku chorób alergicznych czy uczulenia na radiologiczne środki kontrastowe pacjent powinien poinformować lekarza kierującego, lekarza radiologa, technika wykonującego badanie, pielęgniarkę w momencie zgłoszenia się na badanie.
 • Należy także:
  - wybrać wygodne, luźne ubranie na czas badania
  - unikać metalowych dodatków takich jak zamki, guziki, klamry pasków, agrafki, itp.
  - zdjąć spinki do włosów, biżuterię, okulary, aparaty słuchowe, niestałe protezy zębowe

Odczucia towarzyszące badaniu

 • badanie jest całkowicie bezbolesne, jednak niektórzy chorzy mogą odczuwać pewien dyskomfort ze względu na konieczność nieruchomego leżenia w jednej pozycji przez kilka minut;
 • po podaniu środka kontrastowego może się zrobić gorąco i mogą pojawić się wypieki na twarzy, a czasami można także poczuć metaliczny smak w ustach;
 • wyjątkowo może pojawić się swędzenie i mrowienie w miejscu podania kontrastu; o tych odczuciach należy powiadomić personel;
 • jeśli po podaniu środka kontrastującego pojawi się ból głowy, kołatanie serca lub inne niepokojące objawy, pacjent powinien natychmiast powiadomić lekarza, pielęgniarkę lub technika elektroradiologii.

Odbiór wyników:

Wynik (opis) badania jest do odebrania w Rejestracji w umówionym terminie. Wynik można odebrać osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę. W tym celu należy wypełnić kwestionariusz upoważnienia do odbioru badania - druk znajduje się w Rejestracji. Przed wydaniem wyniku pacjent, opiekun prawny lub osoba upoważniona zobowiązana jest do złożenia swojego podpisu na kopii opisu badania lub druku upoważnienia.

Wraz z opisem badania pacjent otrzymuje:

 • badanie TK zarejestrowane na płycie CD,
 • wyniki badań dodatkowych (jeżeli pacjent je dostarczył),
 • dokumentację poprzednich badań obrazowych (jeżeli pacjent ją dostarczył),
 • w przypadku badań odpłatnych - rachunek (fakturę) zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.