Kierunek lekarski

dr hab. med. Krystyna Serkies

Adiunkt ds. dydaktycznych
miejsce pracy: Oddział "B", budynek 4, parter

specjalizacja: radioterapia onkologiczna, onkologia kliniczna

temat rozprawy doktorskiej:

temat rozprawy habilitacyjnej: Radioterapia i chemioterapia chorych na raka szyjki i trzonu macicy: wybrane aspekty kliniczne i dozymetryczne


# Tytuł artykułu
1 Współczesna onkologia - zajęcia fakultatywne - VI rok studiów
2 Onkologia - VI rok studiów
3 Propedeutyka onkologii - III rok studiów