Lekarze prowadzący zajęcia
prof. dr hab. Jacek Jassem

Kierownik/Ordynator Kliniki

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. +48 58 349 2270

miejsce pracy: budynek 4, parter, pok. 7   

Profesor zwyczajny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii, specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej.

Autor ponad 500 publikacji w czasopismach naukowych w kraju i za granicą, autor i współautor kilkunastu podręczników krajowych i zagranicznych oraz kilkuset doniesień zjazdowych. Główne zainteresowania naukowe: rak płuca, rak piersi, nowotwory głowy i szyi, biologia molekularna nowotworów. Członek komitetów redakcyjnych kilkunastu czasopism medycznych w kraju i za granicą. Laureat licznych nagród naukowych w kraju i za granicą, w tym prestiżowych: nagrody Prezydenta miasta Wiednia za działalność innowacyjną w dziedzinie onkologii , nagrody im. Sobolewskich Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, nagrody Prezesa Rady Ministrów (2009), Nagrody im Josepha Cullena Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC) oraz Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (2010).

 Były przewodniczący Grupy Raka Piersi, skarbnik i członek Zarządu Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem (EORTC), największej organizacji badawczej w dziedzinie onkologii w Europie. Przewodniczący Środkowoeuropejskiej Grupy Onkologicznej (CEEOG), członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO), były członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ESTRO), ekspert Europejskiej Agencji do Badania Produktów Medycznych (EMEA), były prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO), członek Zarządu Fundacji Polskiej Ligi Walki z Rakiem. Członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

 
dr hab. med. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, prof. nadzw. GUMed

Koordynator Oddziału Onkologii Klinicznej i Radioterapii

email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. +48 58 349 2243

miejsce pracy: Oddział "C", budynek 4, parter

specjalizacja: radioterapia onkologiczna, onkologia kliniczna

temat rozprawy doktorskiej: Wartość rozpoznawczo-leczniczego otwarcia jamy brzusznej u chorych na ziarnicę złośliwą

temat rozprawy habilitacyjnej: Zaburzenia protoonkogenów rodziny ERBB w raku piersi

 
dr hab. med. Renata Zaucha, prof. nadzw. GUMed


email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. +48 58 349 2257

miejsce pracy: Oddział "C", budynek 4, parter
specjalizacja: radioterapia onkologiczna, onkologia kliniczna

 
dr med. Marcin Skrzypski

Asystent GUMed

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. +48 58 349 2990

miejsce pracy: Pracownia Teleradioterapii, budynek 6, gabinet 14

specjalizacja: w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej

 
lek. Jarosław Mądrzak

Lekarz
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. +48 58 349 2226

miejsce pracy: Oddział "C", budynek 4, parter
specjalizacja: radioterapia onkologiczna, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej

 
dr med. Krzysztof Konopa

Adiunkt GUMed
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. +48 58 349 2218

miejsce pracy: Pracownia Teleradioterapii, budynek 6, parter, gabinet 1

specjalizacja: radioterapia onkologiczna, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej

temat rozprawy doktorskiej: Kliniczne znaczenie liczby kopii genów erbB-1 i erbB-2 u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca

 
dr hab. med. Rafał Dziadziuszko, prof. nadzw. GUMed

Koordynator Pracowni Teleradioterapii

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. +48 58 349 2979

miejsce pracy: budynek 6, parter,gabinet 14

specjalizacja: radioterapia onkologiczna, onkologia kliniczna
temat rozprawy doktorskiej: Kliniczne znaczenie występowania naczyniowo - śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) w niedrobnokomórkowym raku płuca
 
dr hab. med. Krystyna Serkies, prof. nadzw. GUMed

Koordynator Oddziału Ginekologii Onkologicznej i Radioterapii

miejsce pracy: Oddział "B", budynek 4, parter

specjalizacja: radioterapia onkologiczna, onkologia kliniczna

temat rozprawy habilitacyjnej: Radioterapia i chemioterapia chorych na raka szyjki i trzonu macicy: wybrane aspekty kliniczne i dozymetryczne

 
dr med. Ewa Szutowicz-Zielińska

Adiunkt GUMed
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. +48 58 349 2219

miejsce pracy: Pracownia Teleradioterapii, budynek 6, parter, gabinet 1
specjalizacja: pediatria, radioterapia onkologiczna, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
tematyka rozprawy doktorskiej: Odległe wyniki chemioterapii uzupełniającej zabieg operacyjny u chorych na raka piersi
 
dr med. Elżbieta Senkus-Konefka

Adiunkt GUMed
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. +48 58 349 2221

miejsce pracy: Pracownia Teleradioterapii, budynek 6, parter, gabinet 11
specjalizacja: radioterapia onkologiczna, onkologia kliniczna

temat rozprawy doktorskiej: Czynniki warunkujące geometrię dojamowych aplikatorów 137Cs i ich wpływ na rozkład dawki w obrębie miednicy małej u chorych leczonych napromienianiem z powodu raka szyjki macicy

 
dr med. Katarzyna Matuszewska

Lekarz
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. +48 58 349 2242

miejsce pracy: Oddział "C", budynek 4, parter
specjalizacja: radioterapia onkologiczna, onkologia kliniczna

 
dr med. Anna Kowalczyk

Adiunkt GUMed
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. +48 58 349 2246

miejsce pracy: Oddział "B", budynek 4, parter

specjalizacja: radioterapia onkologiczna

temat rozprawy doktorskiej: Kliniczne znaczenie mutacji genu P53 w drobnokomórkowym raku płuca